Articles Comments

MindBUZZler » MindBUZZler News » Probleempaard en oplossing

Probleempaard en oplossing

“Probleempaard” is niet helemaal het juiste woord. Een uitdrukking die beter past is het niet goed begrepen paard. Problemen verschillen van paard tot paard, dus ook de behandeling en er bestaan weinig standaardoplossingen. Het rechtzetten van een wankel vertrouwen tussen mens en dier kan soms wat tijd kosten en daarvoor is het goed om uw kameraad de aandacht en observatie te schenken om de grond van dat vertrouwen te begrijpen. Maar dat hoeft niet per se beangstigend of hard werk te bevatten.
Het paard is soms moeilijk in de omgang, laat zich lastig iets leren of haakt af bij iets meer druk of is moeilijk/niet te rijden, het paard luistert niet meer,gaat schoppen, vluchten of zelfs niet meer te benaderen… Toch kan het elke ruiter overkomen dat het niet meer lukt en niet meer weet wat te moet met deze gedragsproblemen.
De mogelijke oorzaak ligt vaak in het verleden. Niet verwerkte trauma’s blijven het dier parten spelen. Ook niet opgemerkte pijn kan het probleem zijn. Veelal heeft het paard reeds meerdere malen aangegeven dat er lichamelijk en/of geestelijk iets niet helemaal in orde is. Het belangrijkste is dat u leert het probleem zelf aan te pakken, vroegtijdig leert signaleren en zo mogelijk voorkomen. Het is van belang dat u dit zich realiseert en leert ervaren wat natuurlijk leiderschap is.
Gedragsproblemen zijn meestal een probleem van de mens of een fysiek mankement en maar zelden in de aard paard . De problemen kunnen optreden zonder dat de menselijke aanpak daar direct bij betrokken is, maar ook als er duidelijk interactie is met de mens. In het eerste geval zal de oplossing van het probleem met name moeten worden gezocht in andere leefomstandigheden zoals meer beweging, andere voeding, sociaal contact en meer afleiding. Worden de problemen veroorzaakt door interactie met mensen dan ligt de oorzaak meestal in het gedrag van de mens. De mens zal in dat geval dus ook aan zichzelf moeten werken; dominantie, duidelijkheid, lichaamstaal en de band versterken.
Ook bij de technische problemen kan een tweedeling worden gemaakt. Zo zijn er rijtechnische problemen én lichamelijke problemen. Rijtechnische problemen hebben te maken met het verkeerd gebruik van rijtechniek of tuig. Door het verkeerd gebruik van rijtechniek ontstaat er bij het paard onduidelijkheid en verwarring met spanning tot gevolg. Indien de spanning te hoog wordt, zal het paard proberen te vluchten. Oplossingen zit vaak in kleine veranderingen of aanpassingen. Lichamelijke of fysieke problemen komen vaker voor dan men denkt. Een lichamelijk probleem hoeft namelijk niet per se pijn te zijn, maar kan ook ongemak betekenen. Die pijn of dat ongemak zal eerst moeten worden verholpen voordat aan gedragsverandering kan worden gedacht. Dit is soms moeilijk te detecteren en daar kunnen therapeuten of een goede dierenarts en hoefsmid en vooral zadelpassers een lichtpunt brengen.

Om spelenderwijs de communicatie te optimaliseren en zo de aandacht en het respekt verbeteren hebben wij een reeks boeken en Dvd’s uitgezocht die u hierbij een flinke stap vooruit kunnen helpen zonder dwang of frustratie.

Written by admin

Filed under: MindBUZZler News

One Response to "Probleempaard en oplossing"

  1. Steven says:

    The Horse Whisperer is zeker jullie lievelingsfilm? Droevig om je verhaal te lezen over Justus, moet zeer moeilijk zijn om zo plots een trouwe vriend te moeten afgeven. 20 jaar samen zijn is niet niks, zal nog wat tijd kosten om te verwerken. Niki is al lange tijd geïnteresserd om eens af te komen. Niki (mijn huidige vriendin) is ok zo’n paardenmie… Groetjes vanuit het verre Hasselt!! Steven. Veel sterkte allebei!